FRAMTIDSHUS TUMBA KB

Bygga nytt/Husstomme

RÄTT MATERIAL

Vid all renovering är det av yttersta vikt att entreprenören har rätt materialkännedom. Dvs. att han vet vad marknaden har att erjuda och att han vet att använda rätt material för arbetsuppgiften (!)

Detta är särskilt viktigt när det kommer till

omläggning av yttertak. 

 

Vid omläggning av plåt/betong/lerpannetak använder FRAMTIDSHUS följande material i tillämpliga delar:

Underlagspapp från T-Emballage AB i Vetlanda. T-tak YAP Super som är en underlagstäckning bestående av oxiderad asfalt på polyesterstomme. På ena sidan belagd med talk och andra sidan belagd med Polypropenfilt. Den är även försedd

med en ordentlig nedre klisterkant som pappspik/klammer hamnar under. Det ger en helt slät underlagspapp utan synlig infästning.

SP SITAC- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har efter omfattande tester bedömt åldringsbeständigheten till minst 50 år (!)

SP SITAC:s godkännandebevis 0152/04 bifogas samtliga våra anbud till konsumenten.

 

Läktmaterial.

Vid omläggning av takpannetak använder FRAMTIDSHUS genomgående dimension 25x38 mm både som strö och bärläkt. Detta ger en betydligt bättre avluftning än det mera vanliga 19x25 mm som ströläkt.

Skulle det dessutom hända något med en takpanna så har eventuellt inträngande fukt/vatten större möjlighet att dunsta/rinna av.

Vid montering av Takpanneplåt (se länk) använder vi genomgående 50x50 mm strö/bärläkt.

 

Lite länkar till våra partners av yttertaksmaterial:

www.benders.se - Betongtakpannor

 

www.dala-profil.se - Näst intill underhållsfri takplåt som ser ut som takpannor.

www.monier.se  - Har både betong och lertakpannor. Vittinge.