FRAMTIDSHUS TUMBA KB

Bygga nytt/Husstomme

Vad ingår i vår stomleverans

Här ser Du vad som ingår i vår leverans av husstomme!

Man brukar tala om U-värden som ett mått på väggens förmåga att isolera och behålla värme. Ju lägre U-värde desto bättre vägg …
Vår husstomme uppfyller samtliga krav från svenska Boverket och är att klassa som ett lågenergihus! 
OBS. Ej passivhus.
Den har ett U-värde på 0,168 W/m2K vilket är mycket bra.

Våra husstommar är helt uppbygggda regntäta klimatskal inklusive Ytterväggar /Innerväggar och Yttertak upp t.o.m. underlagspapp för takpannor/plåt. Ej uppläktning. Vidare ingår även Fönster/Ytterdörrar 2 st. Entre`dörr samt ingång till groventre`/tvättstuga

Ritningar.
De för projektet nödvändiga  ritningarna produceras/tillhandahålles av byggherren.  
 
För samtliga här uppräknade material (med undantag av vad som levereras löst för egen uppmontering av byggherren) ingår även uppmontering!

 

Husstommen består av följande komponenter räknat inifrån och ut:

Ytterväggar. Total tjocklek 310 mm. U=0,168 W (m2xK)

Gips 12 mm (lev löst/mont byggherren)
OSB 12 mm (lev löst/mont byggherren)

 

Regel 45x45 mm (instalationsområde för el/VVS)
Isolering 50 mm. Parock/Isover (lev löst/mont byggherren)
Åldersbeständig vindbarriär 0,2 mm/plastfolie 
Isolering 200 mm. Parock/Isover. (totalt 250 mm)  
Väggregel 45 x 195 mm.
Vindskyddsskiva ISOPLAAT 12 mm
Spikläkt för träfasad 20x120 mm
Ytterpanel/enkelfalsad 18x120/140 mm/enl önskemål från byggherren. Monteras liggande/stående. Grundmålad Även andra dimensioner/olika design finns.
Nät mot möss
OBS. Se bilder längre ned !

Innerväggar
 
Gips 12,5 mm (lev löst/mont byggherren)
OSB 12 mm (lev löst/mont byggherren)
Regel 45x95/95 mm (Isolering lev. löst/mont. av byggherren) Regelverket mont. av husfabriken.
OSB 12 mm (lev löst/mont byggherren)
Gips 12,5 mm (lev löst/mont byggherren)
För bärande innerväggar (hjärtvägg) används reglar i dimension 45x120/145 mm
Samtliga inner väggar monteras som "skelett" men OSB samt Gipsskivor levereras i erfordelig mängd för uppmontering av byggherren efter installation av el  osv ...
 
Mellanbjälklag (Endast för 2 våningsbyggnader)

OSB 22 mm
Reglar 45x 195 mm Isolering 100 mm
Spikreglar 22x45 mm
Gips 12 mm till innertaket. Lev löst (monteras av byggherren)

 
 Yttertak.
 
Två- kupiga betongtakpannor i önskad färg, levereras/betalas av byggherren och kan mot pristillägg monteras direkt av husfabriken. Detta förutsätter att husfabriken har tid för detta då stommen monteras.Skall då avtalas i förväg !
Byggherren håller med kran/tegelhiss för upplyft av takpannorna till taket.
Om annat material tex plåt önskas så går även detta bra/till samma vilkor som takpannor.
Vid tegeltak inår även överliggande vindskivelister i önskad färg i Plåtisol . Att mont. på vindskivorna.
Bärläkt/Ströläkt. Dimensioner beroende av underlaget. Vid påläggning av tegeltak. 
Som undertak OSB 3- 15 mm/alternativt luckor i råspont/med avluftning.
Icopal underlagspapp YAP 2200 eller motsvarande.
Dropplåt/fotplåt under underlagspappen vid tegeltak för avrinning till hängrännor. 
Hängrännor/stuprör ingår ej av vårt m2/pris men går att få uppmonterat i samband med stommonteringen.

Skall då avtalas i förväg.
Takstolar. Dimensioner efter KR.
Isolering 300 mm. Isover/Paroc
Åldersbeständig vindbarriär/Isover
Spikreglar 22 x 45 mm
Gips 12 mm för undertaket (lev. löst/mont av byggherren)
 
Fönster.

Fönster i PVC. 3 glas. Färg vit. Öppningsbara inåt.
U=1,1
Fönsterfoder utvändigt grundmålade i vitt.
Fönsterbleck i Plåtisol/önskad kulör.
Fönster i trä finns naturligtvis också.

Ytterdörrar.

I trä/PVC.
Efter överenskommelse om design med kunden.
 

Inkl. andra åtaganden

Transport av husstommen till byggplatsen
Uppmontering (på av byggherren färdigställd grund) av hela husstommen
Yttertak enl. beskrivning ovan.
Om takpannor skall läggas på yttertaket avslutas alla ändar av yttertaket med vindskivor i trä. Grundmålade. Vid plåttak ansvarar byggherren för detta.
Överliggande vindskivelister i  Plåtisol.
Ytterdörrar monteras enligt ritning. I  priset  ingår 1 entredörr samt en dörr till groventre/tvättstuga,
Samtliga fönster i PVC. U-värde ca 1,1.  Allt enligt ritning. 
OBS. Fönstren monteras av oss i stommen inkl. tätning/drevning. Inkl. utvändiga fönsterbleck/fönsterfoder grundmålade.
Våra yttertak isoleras med 300 mm Parock/Isover.

Samtliga skivor i OSB/gips med tillhörande isolering i angivna tjocklekar/ levereras löst och monteras av byggherren. Detta för att El/VVS-installationer skall kunna utföras smidigt. Vid behov kan vi även utföra även detta . Ingår dock inte i M2/priset.

Detta gäller för installationsutrymmet i ytterväggar samt innerväggarna åt båda sidorna. Övrigt levereras moterat/klart från fabriken.

OBS. Om det finns ritning för el så kan vi redan från fabriken lägga in de rör som erfordras utan x-tra kostnad. Varefter väggarna stängs med OSB och Gips. Detta förkortar naturligtvis byggtiden avsevärt !


Övriga material/arbeten för hela husets färdigställande som inte här finns uppräknat/medtagit i leveransdeklarationen ingår/omfattas inte av vårt åtagande men går att få hjälp med. Detta skall då överenskommas i förväg !


Byggherrens åtaganden

Som kund håller Du med kran för uppmonteringen av stommen. Normalt ca 3/5 dagar beroende på husets storlek. Container för överblivet material/skräp, vatten samt el.
Godkänd byggställning för minst 1 långsida samt 1 gavel  å huset. Monteras av husfabriken.
Bostad för snickarlaget (4 pers) under uppsättningen av husstommen med sov/matlagningsmöjligheter.
Framkomlig väg för trailer/större lastbil/trailer.

Tillkommande kostnader utanför Framtidshus åtagande.

Byggherrekostnader såsom:
Tomt, fastighetsbildning, lagfart, inskrivning
Lån, räntor, bankavgifter eller andra finansieringsavgifter
Nybyggnadskarta
Statliga och kommunala taxor och avgifter
Kontrollansvarig och/eller annan sakkunnig
Utsättning, lägeskontroll. Lov och tillstånd, funktionskontroller
Tillfällig VA (byggvatten)
Tillfällig el (byggel)
Eventuella försäkringar
Geoteknisk undersökning

Prissättning.
 
Då vår partner som producerar våra hus/husstommar är stationerad i Lettland så baseras/anges  vårt  pris i Euro. Beroende på kursen för Euro/SEK så kan alltså priset röra sig lite. Normalt inga stora förändringar.
Efter kontraktskrivning så är priset fast till det som anges i avtalet.
Det totala priset för ovanstående är för närvarande 650 €/m2,  samt svensk moms  !


OBS. Vi kräver inga betalningar i förskott utan arbetar mot utställd bankgaranti där utbetalningar görs enligt skriftlig överenskommelse efter levererat material/utfört arbete. 

Skriftlig garanti för 5 år, utfärdas direkt från husfabriken, på samtliga levererade material samt utfört arbete !

För varje enskilt husbygge upprättas entreprenadavtal/kontrakt med leveransdeklaration för just ditt husbygge !

Välkomna
Tonny Carlsson/för Framtidshus Tumba KB.

Sidan uppdaterades i juni 2020

Konstruktion ...

Bilderna härunder visar den normala konstruktionen av hur ditt huss byggs med angivande av dimensioner osv ...
Vid önskemål om förändringar här så är det inga problem ...