FRAMTIDSHUS TUMBA KB

Bygga nytt/Husstomme

För dig som "inte har tummen mitt i handen" eller kanske har duktiga vänner så är en HUSSTOMME ett mycket bra alternativ ...

Att köpa en färdig husstomme från oss innebär att vi på en av dig färdigställd husgrund monterar prefabricerade ytterväggar /innerväggar/yttertak t.o.m. takduken. Vi lägger även på takpannorna (som hålls av dig som byggherre)  samt dörrar/fönster till ditt hus enligt ritningar godkända av dig

SE ÄVEN LÄNKEN LEVERANSDEKLARATIN FÖR HUSSTOMME.

Du får alltså ett helt tätt "klimatskal" (det heter så i dag) klart att iordningställa innomhus.

Hela huset är färdigisolerat och klart. Självklart uppfyller isoleringen  de krav som BOVERKET ställer i dag.

Hela produktionen av huset sker i torra varma lokaler i vår samarbetspartners moderna husfabrik i Lettland enligt den senaste teknologin.

Uppmonteringen av husstommen här i Sverige tar normalt ca. 5 till 6 dagar beroende på hustyp. Detta gäller själva de yttre klimatskalet. Alla inre arbetenn samt yttertaksarbetet tar normalt 4-6 veckor 

Detta gör att vi minimerar risken för fuktproblem och får ett så säkert hus som möjligt.

Vi vill också påpeka att de material som används är av högsta kvalite`.

Du behöver också ordna med värmesystem/vvs/kök och badrum. Känner du dig tveksam till något så bistår vi med råd och kontakter. Vi kan självklart också ta hand om det arbete du inte vill göra själv.

Det bästa av allt är att du spar MYCKET pengar.

Som ett x-empel. En helt tät husstomme  med färdigisolerade ytterväggar (träfasad) i lågt U-värde (0,18) klassat som LÅGENERGIHUS. OBS ej passivhus.

Bärande innerväggar samt ytterdörr och underhållsfria fönster (U- 1,0-1,1)

Mellanbjälklag samt färdigisolerat (300 mm) yttertak t.o.m underlagsduken/underlagspappen  INKLUSIVE UPPMONTERING på iordningställd grund kostar dig ca  650 € per kvm/boyta, exklusive moms 25 % ( har du företag/enskild firma tex. så är det ingen moms mellan EU länder) i normalfallet beroende på val av dörrar/fönster osv.

Att jämnföra med en kostnad på normalt (nyckelfärdigt)  ca 16 000 kr till 18 000 SEK per m2.

 

Stommen färdigställd på detta sätt är naturligtvis den största kostnaden när man bygger hus och får man den uppförd och klar till detta pris så blir det mycket pengar kvar till det övriga som också måste till. Alltså pengar att spara ...

 

Naturligtvis finns det många frågor runt detta och du är välkommen till oss för vidare information. Andvänd formuläret här nedan  eller ring Tonny Carlsson på säljkontoret i Tumba direkt på tfn 0708-99 91 92.